Libor Stejskal


Libor Stejskal is a researcher at the Center for Security Policy, Charles University.

At Peace Research Center Prague, he is part of the research group focused on Frozen conflicts.


Latest publications

POTŮČEK, Martin - HULÍK, Vladimír - HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára – STEJSKAL, Libor. Policy analysis in the Czech Republic and the Influence of supranational organisations. In: VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin - HEJZLAROVÁ, Eva. Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press, 2016, 71-90.

STEJSKAL, Libor. Radikalizace společnosti jako zdroj rizikových a patologických forem dobrovolné občanské participace v bezpečnostním sektoru. Bezpečnostní teorie a praxe (Security Theory and Practice.), 2016, 17 (4), 3-18.

STEJSKAL, Libor. Občané v bezpečnostním systému: dobrovolnictví a občanská participace v prostoru mezi státem a trhem. In: Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Karolinum, 2015, 257-282.